Çalışma Saatleri: 17:30 - 20:30
Sivas Yüzme Kursu
Lokasyon Yenişehir mahallesi AYÇ Sivas koleji yüzme havuzu Merkez /SİVAS
Telefon 05319052747 - 05418436693

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

SİVAS YÜZME KURSU SÖZLEŞMESİ

 

Bu sözleşme SİVAS YÜZME KURSU çalışanlarının, antrenör, eğitmen ve veli ilişkilerinin en sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve öğrencilerimiz ve kursiyerlerimizin, Çalışmalardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. SİVAS YÜZME KURSU  Şirket ve resmi yazışmalarında bundan böyle SİVAS YÜZME KURSU olarak anılacaktır.


Madde 1: İş bu sözleşme öğrenci velisinin tercih ettiği SİVAS YÜZME KURSU programlarından birisi olan yüzme kurs ve ders programını kapsar.

Madde 2: SİVAS YÜZME KURSU Programına kayıt yaptıran öğrenciler, kursiyer ve sporcular spor yapmalarında sakınca olmadığına dair sağlık raporunu SİVAS YÜZME KURSU yönetimine vermek zorundadır. Aksi takdirde doğabilecek Olumsuzluklar da SİVAS YÜZME KURSU sorumlu tutulamaz.

Madde 3: Kursiyere, öğrenciye herhangi acil bir tıbbi müdahale yapılması gerekli hallerde Anne, Babası ya da vasisi tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için SİVAS YÜZME KURSU çalışanlarının, antrenörler ve eğitmenlerinin kendilerinden farksız derecede karar verme yetkisini ve iznini vermek üzere yetkili kılmışlardır.

Madde 4: öğrenciler, kursiyer ve sporcular SİVAS YÜZME KURSU VE AYÇ KOLEJİ idaresinin belirleyerek bildireceği kurallara tam ve eksiksiz olarak uymayı kabul eder. Kurallara, düzene, ahlaka ve huzuru bozmaya yönelik davranışta bulunanlar sözlü olarak uyarılır ve tekrarı halinde tutanak tutmak ve velisine bilgi vermek kaydı ile kursla ilişiği kesilir. Bu gibi durumlarda ücret iadesi yapılmaz.

Madde 5: SİVAS YÜZME KURSU yüzme kursu, dersi başladıktan sonra her ne sebeple olursa olsun, öğrencilerin derse, kursa gelmemesi ve kaçırması durumunda, ücret iadesi yapılmaz. Gelmediği dersler yapılmış olarak sayılır…

Madde 6: Yüzme kursu, dersi sırasındaki faaliyetlerin görüntülenmesi ve tanıtım amaçlı kullanılması hakkını saklı tutar. Veli, kursiyerin, öğrencinin görüntülerinin eğitimle, kurumla ilgili her türlü tanıtım amacıyla bedelsiz olarak kullanılmasına muvafakat eder.

Madde 7: Yüzme kursu faaliyetleri programında kayıt iptalinde ücret iadesi yapılmamaktadır.

Madde 8: Katılımcı velisi, kursların, derslerin yapıldığı tesislerde, katılımcı tarafından yapılabilecek tüm zararları tutanak tutmak kaydı ile ödemeyi taahhüt eder.

Madde 9: Bu sözleşmeye ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin sözlü ve yazılı olarak yapılan tüm yazışmalar(mektup, e-mail, faks gibi…)ile teyit edilir. Tüm bu yazışmalar taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda SİVAS YÜZME KURSU ’in defter, belge ve kayıtları delil olarak kabul edilir. 

Madde 10: Veli Telekomünikasyon, Sivas yüzme kursu resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları yoluyla yapılan (E-mail, sms, vb..) tüm bilgilendirmeleri kabul eder. 

Madde 11: Eğitim, ders ve kurs öncesinde kursiyere, öğrenciye ait para ve değerli eşyalar makbuz ya da tutanak karşılığında SİVAS YÜZME KURSU yönetimine teslim edilmediği sürece, SİVAS YÜZME KURSU yöneticileri tarafından kaybolan eşyalara ait sorumluluk kabul edilmez. 

Madde 12: Kayıt esnasında verilen ders, kurs, eğitim programları taslak, genel programlardır. Programda (ders, kurs ve eğitim saat değişikliği vb.) önceden haber vermek kaydıyla değişiklik yapabilir. Sorumluluğu dışında gelişen (resmi tatiller, olumsuz hava koşulları, grev, doğal afetler, her türlü teknik aksaklık vb.) aksaklıklardan dolayı, eğitmen ve antrenör eğitim, kurs, ders programında her türlü değişiklik hakkına sahiptir. Bu tip olaylardan dolayı SİVAS YÜZME KURSU sorumlu tutulamaz, maddi ve manevi tazminat ödemez.

Madde 13: 2024 Yılı Ocak ayı itibariyle yüzme kursu, dersi, kursu haftada 2 ayda toplam 8 seans olarak düzenlenecek olup her seans bir saattir. Eğitmen, antrenör ve Sivas yüzme kursu yönetimi tarafından belirlenen kurs saatine gecikmeli olarak katılan kursiyerin kursa katılamadığı dakikalar yapılmış olarak sayılacaktır.

Madde 14: 13. Maddede belirtilen kursun 10 kişilik grup 8 seanslık paket ücreti 1750 tl, 6 kişilik grup ücreti 2500 tl, 3 kişilik grup ücreti 5000 tl olup ödeme kursa kayıt esnasında nakit olarak tahsil edilmektedir. Paket bitiminde ve kayıt esnasında kurs, ders ücretini ödemeyen öğrenciler kursa dahil edilmeyecektir.

Madde 15: Kursa 1 seans katıldıktan sonra her hangi bir sebeple gelmek istemeyen ve kurstan ayrılan öğrencilerin ücretinden 1500 tl kesinti yapılarak kalan bakiye 15 gün içerisinde velinin belirtmiş olduğu iban numarasına iade edilir.